rs gb

O nama

Preduzeće TEHNOOPREMA d.o.o. je osnovano 1991. godine sa sedištem u Kraljevu – Srbija. To je porodična firma sa timom profesionalaca za svaku zastupeljenu delatnost.
2015. godinu karakteriše dalji razvoj, nova ulaganja, proširenje kapaciteta i tehničko unapređenje proizvodnje.

#

Trgovina

U početku, osnovna delatnost kompanije TEHNOOPREMA d.o.o. bila je trgovina građevinskim materijalom – veleprodaja i maloprodaja. Pored građevinskog materijala za grube građevinske radove, u prodajnom programu je zastupljen kompletan materijal za završne radove čime se u potpunosti može ispratiti građevinska operativa.

#

Transport

Zatim, kompanija svoju delatnost proširuje na pružanje usluga u okviru organizacije i prevoza robe u domaćem i međunarodnom transportu.

#

Nekretnine

Kompanija TEHNOOPREMA d.o.o. je investiror i izvođač građevinskih radova na mnogim atraktivnim lokacijama u gradu Kraljevu – Srbija. Svoje stambeno-poslovne objekte gradi prema najvišim standardima prvenstveno vodeći računa o kvalitetu i potrebama kupaca.

#

Proizvodnja

Tokom 2005. godine, kompanija TEHNOOPREMA d.o.o. dalje proširuje svoju delatnost i usmerava se na preradu drveta.

Pogon za preradu drveta nalazi se u Ušću kod Kraljeva, između planina koje su bogate drvnom masom bukve i četinara.

U proizvodnom pogonu obavljaju se kompletne aktivnasti počev od rezanja i termičkog tretiranja drveta, pa preko proizvodnje masivnih lameliranih ploča od drveta i proizvodnje nameštaja od masivnih lameliranih ploča, pa do proizvodnje masivnih lameliranih podnih i zidnih obloga.

Masivne lamelirane ploče od drveta po načinu izrade i strukturi mogu biti: cink ploče (dužinske) i širinske ploče.

Proizvodni program kompanije zaokružuje proizvodnja peleta koji se koristi kao ogrevni materijal.