rs gb

Trgovina


Konstrukcije

BETON I DRVO KONSTRUKTIVNO

Betonske međuspratne konstrukcije od greda i blokova, betonska armatura, rešetkasti armaturni nosači, cement, aditivi za beton, kamen – teraco zrno, drvo konstruktivno, rezana građa, sredstva za zaštitu drveta;

MATERIJALI ZA ZIDANJE

Opeka glinena, blokovi glineni; blok, opeka za provetravanje, perforirana; termoizolacioni blokovi; blokovi betonski; blokovi ispune; kanalice za gredice; silikatna opeka; monta blok; fert gredice; sredstva za zaštitu zidarskih radova, sredstva za čišćenje; industrijski dimnjaci;

IZOLACIJA

Hidroizolacija koja se nanosi u tečnom stanju, hidroizolacija pomoću membrana, hidroizolacija pomoću ploča, hidroizolacija pomoću maltera; građevinski zaptivači opšte namene; materijali za zaštitu spojeva; ekspanzivna pena; hidroizolacione mase za ispunjavanje spojnica; mehaničke pokretne spojnice; zaptivke spojeva; zvučna, protivpožarna i termoizolacija opšte namene; termoizolacija podova, termoizolacija zidova, termoizolacija krovova, termoizolacione ploče; zvučna izolacija; izolacija čeličnih konstrukcija; izolacija cevi i kanala; požarne barijere; pribor za montiranje izolacije;

GALERIJA